Film Analysis: Erin Brockovich

Film Analysis: Erin Brockovich

 • Film Analizi
 • 23 Ocak 2022 Pazar
 • 0
 • Okunma : 2618

Erin Brockovich is an American biographical legal drama film released in 2000.

Bir Dış Politika Aracı Olarak Askeri Kapasite: Türkiye Örneği

Bir Dış Politika Aracı Olarak Askeri Kapasite: Türkiye Örneği

 • Araştırma Yazıları
 • 14 Aralık 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 2942

Devletlerin başka devletler veya toplumlar ile gerçekleştirdiği etkileşimlerine ‘dış politika’ adı verilmektedir. Devletler, gerçekleştirdiği ulus ötesi politikalar ile kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Bu dış politikada birçok belirleyici unsur bulunmaktadır. Örneğin, devletlerin ekonomik güçleri, dış politikalarını belirlerken oldukça önemlidir. Yine aynı şekilde coğrafya, enerji, nüfus, din, dil, kimlik, imaj, saygınlık gibi birçok unsur da bir devletin dış politikasını oluştururken etkili olmaktadır. Bunlar arasında tarih boyunca etkinliğini devam ettirmiş ve günümüzde de etkinliğini son derece hissettiren bir diğer unsur ise askeri kapasitedir.

Doğal Hukuk Kavramı ile Türkiye'deki Uluslararası Hukuk Sisteminin İlişkisi

Doğal Hukuk Kavramı ile Türkiye'deki Uluslararası Hukuk Sisteminin İlişkisi

 • Araştırma Yazıları
 • 14 Aralık 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 2342

Doğal Hukuk kavramı, insanoğlunun yaradılışından günümüze kadar değişimler geçirerek gelmiş, insanın doğuştan sahip olduğu hakları kapsayan ve doğal olarak var olan bir kuramdır. Her yerde geçerli olan, sadece zamana bağlı olarak değişimler geçirmiş, en üstün ve en mükemmel hukuk kurallarının bütünü olarak lanse edilebilen doğal hukukun, bu makalede, ilk olarak hangi felsefeye ve hangi temele dayandığı üzerinde durulmuştur. Devamında, John Finnis’in ve Jacques Maritain’in bu konuya dair görüşleri ve doğal hukuk kuramının günümüze kadar canlılığını korumasındaki rollerinden bahsedilmiştir. Günümüzdeki modern doğal hukuk kuramının pozitif hukuka yöneldiği ve hukuki pozitivizm ile doğal hukuk kuramı arasındaki sınır H.L.A. Hart ile Lon Fuller arasındaki tartışma bağlamında çizilmiştir. Buna ek olarak hem ahlak felsefesi hem de hukuk felsefesi olan doğal hukuk kavramının detaylarına inilmiştir. Makalenin son kısmında ise Türkiye‘deki Uluslararası Hukuk istemindeki ahlak ve hukuk kavramı genelden özele inilerek ve “İstanbul Sözleşmesi” örneği kapsamında incelenmiştir.

Sergio (2020) Film Analizi

Sergio (2020) Film Analizi

 • Film Analizi
 • 13 Aralık 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 2581

Film, 2003 yılında 22 iş arkadaşı ile beraber Birleşmiş Milletler’in Bağdat’ta yer alan karargâhına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden, ‘dünyanın tamircisi’ olarak da bilinen, istisnai diplomat Sergio Vieira De Mello’nun hayatını konu merkezine almaktadır. Diplomasi Çalışmaları Kasım Ayı Stajyeri- Ece GÜNEŞ'in kaleminden...

Gizli Sayılar Film Analizi

Gizli Sayılar Film Analizi

 • Film Analizi
 • 06 Kasım 2021 Cumartesi
 • 0
 • Okunma : 3552

Theodore Melfi’nin yönetmenliği yapmış olduğu Gizli Sayılar biyografik filminde üç siyahi kadının NASA’da çalıştıkları süreçte karşılaştıkları önyargılar anlatılıyor. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları stajyeri Yaren Günay'ın kaleminden...

Göçün Medyada Yeri ve Aberystwyth Ekolü Bağlamında Ankara Altındağ Olayı Örneği

Göçün Medyada Yeri ve Aberystwyth Ekolü Bağlamında Ankara Altındağ Olayı Örneği

 • Araştırma Yazıları
 • 28 Ekim 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 2643

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla beraber yoğun şekilde göç dalgası yaşamaya başlayan Türkiye’de en çok tartışılan konu; güney sınırımızdaki göç hareketi olmuştur. Son on yıldır medyanın yakından takip ettiği göç hareketleri toplumun da yakından ilgilendiği alanların başında gelmiştir. Uzun süredir yaşanan göç, toplumda bazı güven problemlerini ortaya çıkarmış göç eden Suriyeliler çoğu zaman hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla hem göçmenlerin hem de yerel halkın güvenlik endişesi artmıştır.

REGL TABUSU VE REGL YOKSULLUĞU

REGL TABUSU VE REGL YOKSULLUĞU

 • Araştırma Yazıları
 • 04 Ekim 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 2955

Bu yazı dünyanın her yerinde var olan regl tabusu ve stigmasının kaynaklarını gözler önüne sermeyi ve regl yoksulluğu kavramını açıklayarak onunla mücadele etmeyi hedefler. Yazı, dört bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günlük kullanılan dil ile nasıl pekiştiği ve reglin bir tabuya dönüşmesinde nasıl bir etkisi olduğu anlatılacaktır. İkinci olarak, kapitalizmin farklı cinsiyetleri nasıl farklı düzeylerde etkilediği ve toplumdaki natrans heteroseksüel erkekler haricinde kalan bireylerin yoksulluğa nasıl daha fazla maruz kaldığı incelenecektir. Üçüncü olarak, regl yoksulluğu kavramından bahsedilecek ve farklı ülkelerden ve geleneklerden insanların yaşadığı deneyimler kültürel bağlamda aktarılacaktır. Dördüncü bölüm olan sonuç bölümünde ise regl tabusu ve regl yoksulluğu ile mücadelede atılabilecek adımlardan bahsedilerek çalışma sonlandırılacaktır.

Bitmeyen Umuda Yolculuk: The Guest (Misafir)

Bitmeyen Umuda Yolculuk: The Guest (Misafir)

 • Film Analizi
 • 12 Eylül 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 3160

Çoğu mültecinin amacı Türkiye’den Avrupa’ya gidebilmek. Filmde de bunu görüyoruz. Lena bota bindiğinde oldukça ürkek ve çaresiz. O bilinmezlik ve umut dolu yolculuğa çıkarken akıllara “bu gerçek bir kaçış mı?” ve “yarın bir savaş çıksa ne yarız?” gibi sorular beliriyor.

Kurtulanlar ve “Ötekiler”: Pray Away

Kurtulanlar ve “Ötekiler”: Pray Away

 • Film Analizi
 • 11 Eylül 2021 Cumartesi
 • 0
 • Okunma : 9538

Dönüşüm terapisinin eski liderlerinin ve dönüşüm terapisinden kurtulan bir avuç insanın röportaj, toplantı, kilise oturumları ve uluslararası konferanslarından elde edilen görüntülerin birleştirilmesinden oluşan 2021 yapımı belgesel filmi Pray Away, Jason Blum ve Ryan Murphy yapımcılığıyla Kristine Stolakis tarafından üretilmiştir. Yayınlandığı andan itibaren büyük etki uyandıran film, dönüşüm terapisinin sonuçlarını çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları stajyeri Merve Zıpkın’ın yorumlarıyla…

Turkey and France’s Strategic Battle on Libya

Turkey and France’s Strategic Battle on Libya

 • Araştırma Yazıları
 • 18 Ağustos 2021 Çarşamba
 • 0
 • Okunma : 7020

Libya yıllardır bitmeyen bir savaşa ev sahipliği yapıyor. Bu iç savaş geride savaşta yıkılmış bir ülke binlerce ölü bıraktı. Bir sürü ülke kendi politik çıkarları için bu çatışmada direkt ya da direkt olmayarak yer alıyor. İki NATO üyesi olan Fransa ve Türkiye, Libya meselesinde farklı perspektiflere ve amaçlara sahip. Bu çalışma bu ülkelerin Libya ile olan tarihlerini ve kendi çıkarlarını hesaba katarak, bu meselede takındıkları tutumu inceledi. Bu anlaşmazlığı daha geniş çerçeveli anlamak ve analiz etmek için üç farklı dilde literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışma Libya Savaşı konusunu Fransa Türkiye ilişkileri bağlamında ele almayı hedeflemektedir.