Bitmeyen Umuda Yolculuk: The Guest (Misafir)

Bitmeyen Umuda Yolculuk: The Guest (Misafir)

 • Film Analizi
 • 12 Eylül 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 95

Çoğu mültecinin amacı Türkiye’den Avrupa’ya gidebilmek. Filmde de bunu görüyoruz. Lena bota bindiğinde oldukça ürkek ve çaresiz. O bilinmezlik ve umut dolu yolculuğa çıkarken akıllara “bu gerçek bir kaçış mı?” ve “yarın bir savaş çıksa ne yarız?” gibi sorular beliriyor.

Kurtulanlar ve “Ötekiler”: Pray Away

Kurtulanlar ve “Ötekiler”: Pray Away

 • Film Analizi
 • 11 Eylül 2021 Cumartesi
 • 0
 • Okunma : 98

Dönüşüm terapisinin eski liderlerinin ve dönüşüm terapisinden kurtulan bir avuç insanın röportaj, toplantı, kilise oturumları ve uluslararası konferanslarından elde edilen görüntülerin birleştirilmesinden oluşan 2021 yapımı belgesel filmi Pray Away, Jason Blum ve Ryan Murphy yapımcılığıyla Kristine Stolakis tarafından üretilmiştir. Yayınlandığı andan itibaren büyük etki uyandıran film, dönüşüm terapisinin sonuçlarını çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları stajyeri Merve Zıpkın’ın yorumlarıyla…

Turkey and France’s Strategic Battle on Libya

Turkey and France’s Strategic Battle on Libya

 • Araştırma Yazıları
 • 18 Ağustos 2021 Çarşamba
 • 0
 • Okunma : 366

Libya yıllardır bitmeyen bir savaşa ev sahipliği yapıyor. Bu iç savaş geride savaşta yıkılmış bir ülke binlerce ölü bıraktı. Bir sürü ülke kendi politik çıkarları için bu çatışmada direkt ya da direkt olmayarak yer alıyor. İki NATO üyesi olan Fransa ve Türkiye, Libya meselesinde farklı perspektiflere ve amaçlara sahip. Bu çalışma bu ülkelerin Libya ile olan tarihlerini ve kendi çıkarlarını hesaba katarak, bu meselede takındıkları tutumu inceledi. Bu anlaşmazlığı daha geniş çerçeveli anlamak ve analiz etmek için üç farklı dilde literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışma Libya Savaşı konusunu Fransa Türkiye ilişkileri bağlamında ele almayı hedeflemektedir.

Cyprus Conflict and European Union: Turkey’s Approach to Cyprus Conflict and Role of the European Union

Cyprus Conflict and European Union: Turkey’s Approach to Cyprus Conflict and Role of the European Union

 • Araştırma Yazıları
 • 17 Ağustos 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 309

This paper examines the Cyprus Conflict with Turkey’s, Greece’s, and European Union’s perspectives. It focuses on Turkey’s approaches and efforts to solve the Cyprus Conflict and justifications for the Cyprus Peace Operation. The background and causes of the Cyprus Conflict have been explained in detail in order to clarify the issue. Further, the incidents such as Bloody Christmas and Annan Plan, political aims such as Taksim and Enosis have been remarked as important milestones in the history of Cyprus. The conflict has been explained by including both the perspectives of Greece and Turkey in order to make this paper impartial.

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Kavramı

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Kavramı

 • Araştırma Yazıları
 • 05 Ağustos 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 246

Medeni Kanun; 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğinden beri şahısların doğumundan ölümüne kadar ki ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlar dinamik yapıdalardır; toplumun ihtiyacına göre yetkili organ tarafından değiştirilirler. Değişen dönemler sonucunda, Medeni Kanun’da yeniliklere uyacak şekilde yeniden düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda, yeniliklere ayak uydurmak amacıyla en son düzenlenen yeni kanun 2002’de kabul edilmiştir. 2002 kanununun maddeleri, eşitlik ve genellik ilkesi temel alınarak bu çerçeve içerisinde düzenlemeye alınmıştır. Yeni kanun ile eski kanun karşılaştırılmaya alındığı zaman; ortaya özellikle kadın-erkek eşitliğini sağlama konusunda yol kat edildiği çıksa da tam anlamıyla eşitliğin henüz hem kanun boyutunda hem de kanunları uygulama boyutunda söz konusu olmadığı açıktır. Bu ayrımcılığın ve kanundaki boşlukların kadınların yanında özellikle LGBT bireyleri için söz konusu olduğu söylenebilir. Eşitlik ve genellik ilkesinin özünde yer aldığı bir kanunda böylesine büyük açıkların bulunması söz edilen ilkelerin tam olarak benimsenemediklerinin en büyük kanıtıdır.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NÜN İKİ UCU : POLONYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NÜN İKİ UCU : POLONYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

 • Araştırma Yazıları
 • 02 Ağustos 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 630

Bu yazı, dünyanın birçok yerinde düzenlenen Onur Yürüyüşleri kapsamında dikkat çeken iki ülke olarak; Polonya ve Türkiye üzerine mercek tutulup yaşanılan olayları aktarmayı hedeflemiştir. Cinsiyet eşitliği ve LGBTİ haklarını savunmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüşlerde nihai hedef özgürlüklerini savunmak ve aynı zamanda bireylerin seslerini duyurabilmesini sağlamaktır. LGBTİ bireylere nefret söylemi, karşı hareketler ve bu hareketler doğrultusunda yaşanan olumsuz durumlar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yazı, Türkiye ve Polonya’da düzenlenen Onur Yürüyüşlerini ve bu yürüyüşlerin sonuçlarını iki ülkeyi karşılaştırarak anlatmayı hedeflemiştir.

BİR ASİMİLASYON POLİTİKASI: PATANİLİ MÜSLÜMANLAR

BİR ASİMİLASYON POLİTİKASI: PATANİLİ MÜSLÜMANLAR

 • Araştırma Yazıları
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 121

Tıpkı diğer İslam coğrafyaları gibi, Güney Asya’da kendi halinde, küçükçe bir bölge olan Patani’nin bir İslam coğrafyası olarak bu nefretten nasibini nasıl aldığı sorgusu eşliğinde, yaşadıkları topraklarda yalnızca farklı bir görüşü benimseyen bir azınlık olmalarından ötürü Tayland Krallığı’nca yapılan etnik ayrımcılık ve asimilasyon politikaları bu araştırmanın ana konusu olarak belirlenmiştir. Geçmişten günümüze süre gelen ve hala güncelliğini koruyan bir sorun olarak detaylıca irdelenmiştir. Diplomasi Çalışmaları Stajyeri- Saadet Kara`nın kaleminden...

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN RUS DIŞ POLİTİKASI

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN RUS DIŞ POLİTİKASI

 • Araştırma Yazıları
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 107

Günümüz dünyasında artık birçok küresel problemle ilgilenmemiz gerekiyor, güvenlik sorunsalı da bu konulardan en önemlisidir. Bu güvenlik problemi uluslararası ilişkiler disiplininin en önemli aktörü olan devletler içinde en önemli sorundur. Özellikle nükleer ve kitle imha silahlarının artması ve terör faaliyetlerinin bireysele kadar inmesi ile de güvenlikleştirme kavramı ortaya çıktı ve devletler varlıkları için tehdit olarak gördükleri her olgu ve oluşum için güvenlikleştirme uygulamaya başladı. Rusya da günümüz dünyasında gelişmişlik bakımından üst düzey devletlerden birisi olduğundan kendi varlığı için sorun gördüğü konularda aşırı reaksiyonlar vermiştir. Mesela Ukrayna ve Suriye krizi en önemli örneklerindendir. Bu çalışmada da güvenlikleştirme teorisi nedir ve bunun Rusya’nın dış politikasındaki etkisi nasıl olmuştur onu anlatmaya çalıştım.

‘’Ne zaman bir şeyleri farklı şekilde yapmaya cesaret edeceğiz.’’

‘’Ne zaman bir şeyleri farklı şekilde yapmaya cesaret edeceğiz.’’

 • Film Analizi
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 525

Şili’li yönetmen Andrés Woods tarafından çekilen Machuca (2004) filmi, dünya tarihindeki en kanlı darbelerden birisi olarak tanımlanan 1973 Şili askeri darbesini konu almaktadır. Yönetmen kendi yaşadığı dönemi, koşulları ve zorlukları; iki çocuğun gözünden beyaz perdeye aktarmıştır.

"KADIN SAVAŞÇI"

 • Film Analizi
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 19

Kraliçe I.Elizabeth'in 45 sene süren hükümdarlığı ve İngiltere'nin Altın Çağı'ını konu alan film, bizlere bir kadın hükümdarın hem iç hem dış politikada ne kadar etkili ve başarılı olduğu anlatmaktadır.