BREXİT SÜRECİ’NİN ÇOK BOYUTLU BİR ANALİZİ

BREXİT SÜRECİ’NİN ÇOK BOYUTLU BİR ANALİZİ

 • Araştırma Yazıları
 • 06 Haziran 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 4058

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne girmiş olduğu tarihten bu yana kendini Avrupalı kimliğiyle özdeşleştirememesi ve bununla beraber ülkede yaşanan Avrupa karşıtlığı ülkeyi 23 Haziran 2016 tarihli Brexit referandumuna götürmüştür. İngiltere ve AB için büyük bir kırılma noktası teşkil eden referandum sonucunda ayrılma yönünde çıkan karar, politika yapıcıları Brexit sürecini gerçekleştirmeye zorunlu bırakmıştır. Referandum hem İngiltere iç siyaseti hem de AB politikaları konusunda çok yönlü sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Referandum sonrası ülkede yaşanan belirsizlikler ve var olan Avrupa şüpheciliğinin artması sürecinin daha da hızlanmasına sebep olmuştur. Brexit referandumu sonrası İngiltere ekonomisinin analizi ise ekonomik bir örgüt bazında adlandırdığımız Avrupa Birliği’nin gerçekten İngiltere gibi büyük bir ekonomiye bile sunduğu katkıları anlamak açısından önemlidir. Makalede yapılmaya çalışılan çok boyutlu analizin diğer ayağında ise Avrupa entegrasyonunun varsayımsal modelleri üzerinde bir analizi gerçekleştirilmiş ve AB’nin geleneksel entegrasyon modellerinin yetersiz kalacağı gözler önüne serilmiştir. Öte yandan AB içerisinde önemli bir yere sahip olan İngiltere’nin Brexit sonrası AB politikaları da ortaya çıkan sorulardan biridir. Bu bağlamda İngiltere’nin tavrı ve izlediği yol haritası anlatılmaya çalışılmıştır. Brexit sürecinin gelişim ve sonuç evlerini tek boyutla analiz etmek mümkün değildir. Bunun nedeni sürecinin tek bir sebepten ortaya çıkmayışıdır. Dolayısıyla sürecin siyasi, ekonomik, toplumsal boyutları, Brexit’in anlamlandırılması açısından önemlidir.

Diplomasi Çalışmaları Mayıs Ayı Staj Deneyimi

Diplomasi Çalışmaları Mayıs Ayı Staj Deneyimi

 • Deneyim
 • 27 Mayıs 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 963

Mayıs ayı stajyerlerimiz Diplomasi Çalışmaları programını değerlendirerek deneyimlerini paylaştılar.

Iwo Jima'dan Mektuplar Film Analizi

Iwo Jima'dan Mektuplar Film Analizi

 • Film Analizi
 • 11 Mayıs 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 1173

II. Dünya Savaşı… Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının ise yaşayan bir ölüye döndüğü o vahim savaş. O vahim savaşın bir bölümü, büyük bir toz bulutunun tek bir zerresi, “gidenlerin vahşice öldüğü, kalanların ise değer miydi? ” dedikleri, o ada çıkartması Iwo Jima. Japon General Kuribayashi’nin adaya adım atmasıyla birlikte Amerikan askerlerini bir cehennem beklemekteydi. Peki, savaşı hangi taraf kazanacaktı? Yoksa savaş kazanılan bir şey olmaktan çok her iki tarafın da en başından kaybettiği bir olgu muydu? Savaşın tarihinden çok savaşan askerlerin zihin dünyasını irdeleyen bu filmde; Saigo, Shimizu, General Kuribayashi ve diğer kahramanlarımızın karakter değişimlerini, savaşın insan psikolojisi üzerindeki önemli etkisini ve üzerinde hiçbir şey yetişmese bile vatan toprağı sayılan bir yerin ölümüne savunulmasına tanıklık ediyoruz. Acaba Saigo karısına ve doğumunu bile göremediği çocuğuna kavuşabilecek mi? Veya vatanı için gözünü kırpmadan öleceğini düşünen Shimizu savaşın gerçekliği karşısında nasıl bir yola girecek? Diplomasi Çalışmaları Stajyeri Berkay Kısa’nın kaleminden...

OBAMA VE TRUMP DÖNEMLERİNDE ABD DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE BIDEN’A DOĞRU

OBAMA VE TRUMP DÖNEMLERİNDE ABD DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE BIDEN’A DOĞRU

 • Araştırma Yazıları
 • 10 Mayıs 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 4052

Dünya tarihinde her yüzyılda bir dünya gücü olarak nitelendirilen bir ülke uluslararası alanda söz sahibi olmaktadır. 20. yüzyılda bu statüye yükselen Amerika Birleşik Devletleri sahip olduğu güçle selefi olan İngiltere’yi, yüksek imkanlarının sağladığı olanaklarla askeri, ekonomi, diplomasi alanlarında geçmiş ve dış politikada kendi istediği rotalarda diğer ülkelerin hareket etmelerini sağlamıştır. Ancak ABD’nin taban tabana zıt, son iki başkanı Obama ve Trump’ın izledikleri, kendilerine has politikaları ABD dış politikasını neredeyse bir çıkmaza sokmuştur. Başkan Obama çok taraflı diplomasi yürütmeyi amaçlayıp başarılı bir dış politika yürütemezken, Başkan Trump ise tek taraflı diplomasiyle yandaş ülkeleri bile uzaklaştırıp akıllara ülkenin kuruluş yıllarındaki izolasyona geri mi dönülüyor sorusunu getirmiştir. ABD’nin yeni başkanı Biden ise ‘Yeniden Diplomasi’ sözünü vererek ABD’nin dış politikada hatırı sayılır saygınlığını geri kazanması için son bir şans olarak görülmektedir. Son yıllarda ABD Dış Politikasında Obama ve Trump’ın etkisini sorgulayan bu çalışma Biden ile ABD’nin gireceği yeni dönemi de incelemektedir. Diplomasi Çalışmaları Stajyerleri-Berşa Şevval Atlı ve Ceren Bakkal'ın kaleminden okuyuculara...

ÇİN 21.YY ENERJİ POLİTİKALARININ VE ULUSLARASI YATIRIMLARININ ORTA DOĞU’YA ETKİSİ

ÇİN 21.YY ENERJİ POLİTİKALARININ VE ULUSLARASI YATIRIMLARININ ORTA DOĞU’YA ETKİSİ

 • Araştırma Yazıları
 • 09 Mayıs 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 2782

21. Yüzyılda, modern uluslararası sistemin kendini her alanında görünür kılan aktörü Çin Halk Cumhuriyeti’nin (buradan sonra Çin ÇHC olarak ifade edilecektir) Ortadoğu coğrafyasına yönelik politikalarının analizini ve artan nüfuzunu üç yapısal faktör etrafında incelemektedir edilecektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde literatürde sıklıkla yükselen güç olarak tanımlanan Çin’in yükselişi ve hegemonya kavramı tartışılacak; literatürdeki bahse konu yükselişe dair yapılan tanımlama ve anlamlandırma girişimleri ele alınacaktır. İkinci bölümde Çin’in yükselişi olarak ifade edilen süreçle birlikte küresel düzeyde nasıl bir dış politika gündemi oluşturduğu ve izlediği incelenerek Ortadoğu’ya etkisi anlaşılmaya çalışılacaktır. Sonuç kısmında, Çin’in Ortadoğu’ya yaklaşımında yakaladığı fırsatlar ve karşılaştığı/karşılaşabileceği riskler ortaya konmaya çalışılacaktır.

İNGİLİZ TEORİSİ BAKIŞ AÇISINDAN

İNGİLİZ TEORİSİ BAKIŞ AÇISINDAN "İNSANİ MÜDAHALE" KAVRAMI

 • Araştırma Yazıları
 • 08 Mayıs 2021 Cumartesi
 • 0
 • Okunma : 163

İngiliz okulu, egemen devler sistemini ve anarşik yapıyı kabul eder ve bu yapıda çatışma, savaş ve emperyalizmin varlığını yadsımaz. Bu düzen büyük ölçüde güçlerin oluşturduğu hukuk ve mekanizmalardan oluşmuştur. Bu bağlamda İngiliz Okulu Teorisi’nin gayet açıklayıcı bir şekilde belirttiği gibi, tüm devletlerin saygı duyduğu bir seri uluslararası hukuk kuralları mevcuttur. İnsani müdahale sorunu uluslararası hukukun son yıllarda en önemli konularından birisidir. Bir tarafta uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan kuvvet kullanma yasağı ve devletlerin egemenliği ilkesi, diğer taraftan devletlerin kendi ülkeleri içinde ağır ve sistematik insan hakkı ihlalleri yapması halinde insan haklarını korumak için müdahale gereği, konuya uluslararası hukuka uygun çözüm aranmasına yol açmıştır.

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN 2010 SONRASI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN 2010 SONRASI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

 • Araştırma Yazıları
 • 08 Mayıs 2021 Cumartesi
 • 0
 • Okunma : 3166

Devlet ve egemenlik kapsamında uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurların başında güvenlik gelmektedir. Güvenlik kavramı, tarihsel süreç içerisinde farklı dönemlerde farklı koşullarda ortaya çıkan tehdit ve risklere göre ve uluslararası teoriler kapsamında şekillenmiştir. Güvenlikleştirme teorisi ise söylem yoluyla tehditlerin inşa edildiği ve tehditlere karşı alınan olağandışı önlemlerin meşrulaştırıldığı bir uygulamaya işaret eder. Tüm devletler, egemenliklerini korumak için iç ve dış politikalar uygulayarak kendi ülkelerinin güvenliklerini sağlar. Bu çalışma ise Türkiye’nin 2010 sonrası dış politikasının incelenmesinde, Kopenhag Okulunu yani Güvenlikleştirme Teorisi açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

ANARKO-FEMİNİZM TÜM BASKI BİÇİMLERİNİN SONUNUN BAŞLANGICI

ANARKO-FEMİNİZM TÜM BASKI BİÇİMLERİNİN SONUNUN BAŞLANGICI

 • Çeviri Yazılar
 • 25 Nisan 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 862

*

Lili’nin Kadınlık Deneyimi: The Danish Girl

Lili’nin Kadınlık Deneyimi: The Danish Girl

 • Film Analizi
 • 21 Nisan 2021 Çarşamba
 • 0
 • Okunma : 3797

Amerikalı yazar David Ebershoff’un aynı isimli romanından uyarlanan 2015 yapımı film, The Danish Girl (Danimarkalı Kız), Danimarkalı iki ressam Lili Elbe ve Gerda Wegener’in hayatlarından esinlenmiş gerçek bir yaşam öyküsü. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları stajyeri Mert Erdemir'in kaleminden...

Bir karar verme çekişmesi:

Bir karar verme çekişmesi:

 • Film Analizi
 • 18 Nisan 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 573

Uluslararası İlişkiler’in önemli konularından olan ‘güvenlik ikilemi’ meselesini de bu filmde bolca görebiliyoruz. Sovyetler’in Küba’da bulunan askeri mühimmatların savunma amaçlı olduğunu belirtmelerine rağmen ABD her zaman için bu füzelerin kendilerine karşı kullanılacağı ihtimali üzerinde durmuş ve buna göre önlemler almaya çalışmıştır.