Cyprus Conflict and European Union: Turkey’s Approach to Cyprus Conflict and Role of the European Union

Cyprus Conflict and European Union: Turkey’s Approach to Cyprus Conflict and Role of the European Union

 • Araştırma Yazıları
 • 17 Ağustos 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 2657

This paper examines the Cyprus Conflict with Turkey’s, Greece’s, and European Union’s perspectives. It focuses on Turkey’s approaches and efforts to solve the Cyprus Conflict and justifications for the Cyprus Peace Operation. The background and causes of the Cyprus Conflict have been explained in detail in order to clarify the issue. Further, the incidents such as Bloody Christmas and Annan Plan, political aims such as Taksim and Enosis have been remarked as important milestones in the history of Cyprus. The conflict has been explained by including both the perspectives of Greece and Turkey in order to make this paper impartial.

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Kavramı

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Kavramı

 • Araştırma Yazıları
 • 05 Ağustos 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 1312

Medeni Kanun; 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğinden beri şahısların doğumundan ölümüne kadar ki ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlar dinamik yapıdalardır; toplumun ihtiyacına göre yetkili organ tarafından değiştirilirler. Değişen dönemler sonucunda, Medeni Kanun’da yeniliklere uyacak şekilde yeniden düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda, yeniliklere ayak uydurmak amacıyla en son düzenlenen yeni kanun 2002’de kabul edilmiştir. 2002 kanununun maddeleri, eşitlik ve genellik ilkesi temel alınarak bu çerçeve içerisinde düzenlemeye alınmıştır. Yeni kanun ile eski kanun karşılaştırılmaya alındığı zaman; ortaya özellikle kadın-erkek eşitliğini sağlama konusunda yol kat edildiği çıksa da tam anlamıyla eşitliğin henüz hem kanun boyutunda hem de kanunları uygulama boyutunda söz konusu olmadığı açıktır. Bu ayrımcılığın ve kanundaki boşlukların kadınların yanında özellikle LGBT bireyleri için söz konusu olduğu söylenebilir. Eşitlik ve genellik ilkesinin özünde yer aldığı bir kanunda böylesine büyük açıkların bulunması söz edilen ilkelerin tam olarak benimsenemediklerinin en büyük kanıtıdır.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NÜN İKİ UCU : POLONYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NÜN İKİ UCU : POLONYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

 • Araştırma Yazıları
 • 02 Ağustos 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 3228

Bu yazı, dünyanın birçok yerinde düzenlenen Onur Yürüyüşleri kapsamında dikkat çeken iki ülke olarak; Polonya ve Türkiye üzerine mercek tutulup yaşanılan olayları aktarmayı hedeflemiştir. Cinsiyet eşitliği ve LGBTİ haklarını savunmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüşlerde nihai hedef özgürlüklerini savunmak ve aynı zamanda bireylerin seslerini duyurabilmesini sağlamaktır. LGBTİ bireylere nefret söylemi, karşı hareketler ve bu hareketler doğrultusunda yaşanan olumsuz durumlar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yazı, Türkiye ve Polonya’da düzenlenen Onur Yürüyüşlerini ve bu yürüyüşlerin sonuçlarını iki ülkeyi karşılaştırarak anlatmayı hedeflemiştir.

BİR ASİMİLASYON POLİTİKASI: PATANİLİ MÜSLÜMANLAR

BİR ASİMİLASYON POLİTİKASI: PATANİLİ MÜSLÜMANLAR

 • Araştırma Yazıları
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 529

Tıpkı diğer İslam coğrafyaları gibi, Güney Asya’da kendi halinde, küçükçe bir bölge olan Patani’nin bir İslam coğrafyası olarak bu nefretten nasibini nasıl aldığı sorgusu eşliğinde, yaşadıkları topraklarda yalnızca farklı bir görüşü benimseyen bir azınlık olmalarından ötürü Tayland Krallığı’nca yapılan etnik ayrımcılık ve asimilasyon politikaları bu araştırmanın ana konusu olarak belirlenmiştir. Geçmişten günümüze süre gelen ve hala güncelliğini koruyan bir sorun olarak detaylıca irdelenmiştir. Diplomasi Çalışmaları Stajyeri- Saadet Kara`nın kaleminden...

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN RUS DIŞ POLİTİKASI

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN RUS DIŞ POLİTİKASI

 • Araştırma Yazıları
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 478

Günümüz dünyasında artık birçok küresel problemle ilgilenmemiz gerekiyor, güvenlik sorunsalı da bu konulardan en önemlisidir. Bu güvenlik problemi uluslararası ilişkiler disiplininin en önemli aktörü olan devletler içinde en önemli sorundur. Özellikle nükleer ve kitle imha silahlarının artması ve terör faaliyetlerinin bireysele kadar inmesi ile de güvenlikleştirme kavramı ortaya çıktı ve devletler varlıkları için tehdit olarak gördükleri her olgu ve oluşum için güvenlikleştirme uygulamaya başladı. Rusya da günümüz dünyasında gelişmişlik bakımından üst düzey devletlerden birisi olduğundan kendi varlığı için sorun gördüğü konularda aşırı reaksiyonlar vermiştir. Mesela Ukrayna ve Suriye krizi en önemli örneklerindendir. Bu çalışmada da güvenlikleştirme teorisi nedir ve bunun Rusya’nın dış politikasındaki etkisi nasıl olmuştur onu anlatmaya çalıştım.

‘’Ne zaman bir şeyleri farklı şekilde yapmaya cesaret edeceğiz.’’

‘’Ne zaman bir şeyleri farklı şekilde yapmaya cesaret edeceğiz.’’

 • Film Analizi
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 2795

Şili’li yönetmen Andrés Woods tarafından çekilen Machuca (2004) filmi, dünya tarihindeki en kanlı darbelerden birisi olarak tanımlanan 1973 Şili askeri darbesini konu almaktadır. Yönetmen kendi yaşadığı dönemi, koşulları ve zorlukları; iki çocuğun gözünden beyaz perdeye aktarmıştır.

"KADIN SAVAŞÇI"

 • Film Analizi
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 46

Kraliçe I.Elizabeth'in 45 sene süren hükümdarlığı ve İngiltere'nin Altın Çağı'ını konu alan film, bizlere bir kadın hükümdarın hem iç hem dış politikada ne kadar etkili ve başarılı olduğu anlatmaktadır.

Emir Komuta Zinciri Arasına Sıkışmış Hayatlar, Avrupa’da Katliam Var: Quo Vadis Aida?

Emir Komuta Zinciri Arasına Sıkışmış Hayatlar, Avrupa’da Katliam Var: Quo Vadis Aida?

 • Film Analizi
 • 11 Temmuz 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 3322

“Bize yapılan soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecburuz, size asla intikam peşinde koşun demiyorum ama yapılanları asla unutmayın. Savaşla ilgili her şeyi düşündüm, ama bu yüzyılda Avrupa’nın ortasında bir soykırım yapılabileceğine asla ihtimal vermezdim.” - Aliya İzzetbegoviç Nereye Gidiyorsun, Aida? filmi, 11 Temmuz 1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce Bosnalı Müslümanın, eli kanlı Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerleri tarafından şehrin ele geçirilmesiyle başlayan kanlı soykırımı konu almaktadır. Diplomasi Çalışmaları Stajyeri Göksu Sunal´ın kaleminden...

Bern Konsolosu: Film Analizi

Bern Konsolosu: Film Analizi

 • Film Analizi
 • 10 Haziran 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 541

1956 Macar Devrimi, Macaristan’daki komünizmin varlığına ve Sovyet baskısına karşı çıkmış bir devrimdir. Sonucunda yüzlerce kişinin canına mal olmuş ve 200.000 Macar yurdundan göç etmek zorunda kalmıştır. Abel ve Tibort Macar Devrimi sonrası İsviçre’ye göç etmiş, kendilerini sadece Macaristan’ın bağımsızlığına adamış iki gençtir. Acaba Abel ve Tibort'un İsviçre'deki Macaristan Büyükelçiliği ile ilgili planları nelerdir? Diplomasi Çalışmaları Stajyeri Burcu Nur Ulubey'in kaleminden...

AB ENTEGRASYON SÜRECİNDE ADAY STATÜSÜNDEKİ DEVLETLERİN ADAYLIK SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AB ENTEGRASYON SÜRECİNDE ADAY STATÜSÜNDEKİ DEVLETLERİN ADAYLIK SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 • Araştırma Yazıları
 • 06 Haziran 2021 Pazar
 • 0
 • Okunma : 710

Bu araştırma yazısında, Avrupa Birliği’ne tam üyelik adına müzakerelerin başlatıldığı beş ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye), öncelikle Avrupa Birliği’yle ortaklık ve adaylık sürecini etkileyen tarihsel arka planlarıyla birlikte açıklanmıştır. Ardından ortaklık ve adaylık süreçleri kronolojik sırayla incelenmiştir. Daha sonra ortaklık ve adaylık sürecinde gelinen nokta değerlendirilmiş, geniş çerçevede aday ülkelerin müzakere süreçlerinde karşılaştığı temel problemler üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümü; adayların tam üyeliğini zorlaştıran faktörlerin özetlenmesine, adaylık süreçlerinin güncel durumlarının betimlenmesine ve aday ülkelerin Avrupa Birliği nezdinde kilit rollerine ayrılmıştır.