SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

SSS

TUİÇ Akademi o-Staj programlarına kimler başvurabilir?

Staj programlarına her üniversite ve bölümden öğrenciler ve hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde konuya ilgili herkes başvurabilir.

Birden fazla programa başvuru yapabilir/kabul alabilir miyim?

Birden fazla programa başvuru yapabilir, kabul alabilirsiniz. Programlar farklı gün ve saatlerde olduğu sürece birden çok programı takip etmeniz mümkündür.

Program bitiminde katılım belgesi veriliyor mu?

Stajı başarıyla tamamlayan stajyerlere, katılım belgesi verilmektedir. 5 farklı programda başarılı olanlar ise referans mektubu almaya hak kazanmaktadır.

Stajı başarıyla tamamlamak için ne yapmam gerekiyor?

Staja katılanlar başarılı olabilmek için en az 75 puan almak zorundadır. Puanlama şu şekildedir: Makale Tartışmaları ve Katılım: 35 Puan, Araştırma Yazısı: 35 Puan, Belgesel/Film Analizi: 15 Puan, Röportaj: 15 Puan *Eğitim süresi boyunca katılımcıların en fazla bir derse mazeretli katılmama hakkı bulunmaktadır.

Daha önce TUİÇ Akademi’de o-Staj yaptım, tekrardan staj yapabilir miyim?

Tekrardan staj yapabilir, farklı alan ve disiplinlerde yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz.

Staj programı hangi dijital araçlarla yürütülüyor?

TUİÇ Akademi, dijital dönüşüm ve eğitimde dijital araçların önemi düşüncesiyle o-staj.com web sitesini faaliyete geçirmiştir. www.o-staj.com web sitesinde çeşitli dijital araçların entegrasyonu ile staj süreci yürütülmektedir.

Daha önce staj yapmadım, bu dezavantaj oluşturur mu?

Daha önce herhangi bir staj yapmamış olmanız dezavantaj oluşturmaz. TUİÇ Akademi o-Staj programı stajyerlerine yalnızca bilgi ve becerilerini sergileme imkanı değil, geliştirme imkanı da sunar. Programa katılan stajyerler, klasik fotokopi çekme anlayışına dayalı staj mantığı yerine, öğrencinin pro-aktif yer aldığı öğrenme sürecine dahil olurlar.

Neden o-Staj programına katılmalıyım?

o-Staj programı stajyerlere metodoloji eğitimi ile akademik araştırma yöntemlerine ait temel bilgileri öğrenme, makale okuma ve okunan makalelerin tartışmaları ile özgür ortamda fikirlerini paylaşabilme, film ve kitap analizi ile yazma becerilerini kazandırma ve geliştirme, araştırma yazısı ile ilgili alanda akademik araştırma yapma, yazma kazanımlarını elde etme, çevrimiçi sunumlar ile sunum becerilerini geliştirme, çalışmaları kitlelere aktarabilme, röportaj ile konuyla ilgili akademisyen ve uzmanlarla birlikte program düzenleme, organizasyon yeteneklerini geliştirme, yazılan analiz ve araştırma yazılarını TUİÇ Akademi Web Sitesi’nde yayınlayarak stajyerlerin çalışmalarının görünürlüğünü sağlama ve farklı üniversite ve disiplinlerden geçenleri bir araya getirerek sosyal ağ oluşturma gibi avantajlar sağlar.

Staj programlarına katılım ücretli mi?

O-Staj Programında stajyerler, harcırah maliyetleri olmaksızın kendi yetenek ve becerilerini geliştirdikleri bir öğrenme sürecine dâhil olmaktadır. Talep edilen ücret, bu kapsamda değerlendirilmektedir ve hem o-Staj araçlarının geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, hem de ücretsiz hizmetlerin aksamadan devam etmesi içindir. TUİÇ Akademi bünyesinde, herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleşen webinar ve okuma grupları bulunmakta ve çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Seçilen programda görüşmeler hangi gün ve saatlerde yapılıyor?

Kayıt işleminden sonra stajyerler, staj koordinatörü tarafından bilgilendirilir ve tanışma-bilgilendirme toplantısı ile online staj başlar. Bu toplantıda program hakkında genel bilgilendirme yapılır, haftalık görüşmelerin hangi gün ve saatlerde yapılacağı koordinatör ve katılımcılara en uygun şekilde belirlenir.

Staj programlarını kimler yürütüyor?

Staj programları, programa ait çalışmaları ve deneyimleri bulunan lisansüstü düzeyinde akademisyen adayları tarafından yürütmektedir.

Stajyer seçim kriterleri nelerdir?

Başvurular, staj koordinatörü tarafından başvuru formlarında verilen bilgilerin imla-noktalama ve anlatım düzeyini dikkate alarak başvuranın CV’si, motivasyonu ve isteği göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Akademik kariyer hedeflemeyen katılımcıların ne gibi kazanımları olabilir?

Kamu, özel veya üçüncü sektörde kariyer hedefleyen gençlerin, en önemli problemlerinden biri tecrübe kazanacak ve formel eğitim dışında gelişimlerini sağlayacak araçların yetersiz kalmasıdır. Online Staj modeli, öğrencilerin motivasyon, zaman yönetimi, ekip çalışması, araştırma yapma ve sunma, doğru bilgiye ulaşma vb. farklı alanlarda kurumlar tarafından talep edilen yetkinliklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında TUİÇ Akademi, kariyer ve edinilen bilgi birikimi dışında stajyerlere aynı/farklı disiplinlerden sosyal ağ oluşturma olanağı sunmaktadır.

Başvuru yaptığım programdan vazgeçtim/devam eden programda değişiklik yapmak istiyorum, iptal edip başka bir programa başvurmak istiyorum mümkün mü?

Her program, belirli kontenjan dahilinde değerlendirilmekte bu yüzden stajyerlerin kayıtlı olduğu programı iptal edip değiştirmelerini mümkün olamamaktadır.

Ne sıklıkla o-Staj programı açıyorsunuz?

Online Staj programları, daima açık bulunmaktadır ve başvuru durumuna uygundur. Bulunduğunuz döneme ait programın kontenjanı dolmuş ise önümüzdeki döneme kayıt olma imkanınız bulunmaktadır.

Staj için İngilizce yeterlilik gerekiyor mu?

Türkçe staj programlarında bazı okumalar ingilizce metinler üzerinden gerçekleştirilmektedir ancak program dili ve sunumlar Türkçe yapılır. Yabancı dilde düzenlenen programlarda ise en az B2 seviyesinde dil yeterliliği talep edilmektedir.

Program nasıl ilerliyor?

o-staj.com web adresine üye olduktan sonra staj yapmak istediğiniz programa başvuru gerçekleştiriyorsunuz. Başvurunuz değerlendirilip kabul edildikten sonra sistem üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirip staj grubuna dahil ediliyorsunuz. Staj programı önce metodoloji ve araştırma yöntemleri webinarı ile başlıyor ve akabinde koordinatörünüzün belirlediği gün ve saatlerde hafta 1 gün olmak üzere online görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz. Bu görüşmelerde makale tartışmaları ve programla ilgili izlencede yer alan konuları işliyorsunuz.