Bir Dış Politika Aracı Olarak Askeri Kapasite: Türkiye Örneği

Bir Dış Politika Aracı Olarak Askeri Kapasite: Türkiye Örneği

 • Araştırma Yazıları
 • 14 Aralık 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 2337

Devletlerin başka devletler veya toplumlar ile gerçekleştirdiği etkileşimlerine ‘dış politika’ adı verilmektedir. Devletler, gerçekleştirdiği ulus ötesi politikalar ile kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Bu dış politikada birçok belirleyici unsur bulunmaktadır. Örneğin, devletlerin ekonomik güçleri, dış politikalarını belirlerken oldukça önemlidir. Yine aynı şekilde coğrafya, enerji, nüfus, din, dil, kimlik, imaj, saygınlık gibi birçok unsur da bir devletin dış politikasını oluştururken etkili olmaktadır. Bunlar arasında tarih boyunca etkinliğini devam ettirmiş ve günümüzde de etkinliğini son derece hissettiren bir diğer unsur ise askeri kapasitedir.

Doğal Hukuk Kavramı ile Türkiye'deki Uluslararası Hukuk Sisteminin İlişkisi

Doğal Hukuk Kavramı ile Türkiye'deki Uluslararası Hukuk Sisteminin İlişkisi

 • Araştırma Yazıları
 • 14 Aralık 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 1776

Doğal Hukuk kavramı, insanoğlunun yaradılışından günümüze kadar değişimler geçirerek gelmiş, insanın doğuştan sahip olduğu hakları kapsayan ve doğal olarak var olan bir kuramdır. Her yerde geçerli olan, sadece zamana bağlı olarak değişimler geçirmiş, en üstün ve en mükemmel hukuk kurallarının bütünü olarak lanse edilebilen doğal hukukun, bu makalede, ilk olarak hangi felsefeye ve hangi temele dayandığı üzerinde durulmuştur. Devamında, John Finnis’in ve Jacques Maritain’in bu konuya dair görüşleri ve doğal hukuk kuramının günümüze kadar canlılığını korumasındaki rollerinden bahsedilmiştir. Günümüzdeki modern doğal hukuk kuramının pozitif hukuka yöneldiği ve hukuki pozitivizm ile doğal hukuk kuramı arasındaki sınır H.L.A. Hart ile Lon Fuller arasındaki tartışma bağlamında çizilmiştir. Buna ek olarak hem ahlak felsefesi hem de hukuk felsefesi olan doğal hukuk kavramının detaylarına inilmiştir. Makalenin son kısmında ise Türkiye‘deki Uluslararası Hukuk istemindeki ahlak ve hukuk kavramı genelden özele inilerek ve “İstanbul Sözleşmesi” örneği kapsamında incelenmiştir.

Göçün Medyada Yeri ve Aberystwyth Ekolü Bağlamında Ankara Altındağ Olayı Örneği

Göçün Medyada Yeri ve Aberystwyth Ekolü Bağlamında Ankara Altındağ Olayı Örneği

 • Araştırma Yazıları
 • 28 Ekim 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 2055

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla beraber yoğun şekilde göç dalgası yaşamaya başlayan Türkiye’de en çok tartışılan konu; güney sınırımızdaki göç hareketi olmuştur. Son on yıldır medyanın yakından takip ettiği göç hareketleri toplumun da yakından ilgilendiği alanların başında gelmiştir. Uzun süredir yaşanan göç, toplumda bazı güven problemlerini ortaya çıkarmış göç eden Suriyeliler çoğu zaman hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla hem göçmenlerin hem de yerel halkın güvenlik endişesi artmıştır.

REGL TABUSU VE REGL YOKSULLUĞU

REGL TABUSU VE REGL YOKSULLUĞU

 • Araştırma Yazıları
 • 04 Ekim 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 2317

Bu yazı dünyanın her yerinde var olan regl tabusu ve stigmasının kaynaklarını gözler önüne sermeyi ve regl yoksulluğu kavramını açıklayarak onunla mücadele etmeyi hedefler. Yazı, dört bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günlük kullanılan dil ile nasıl pekiştiği ve reglin bir tabuya dönüşmesinde nasıl bir etkisi olduğu anlatılacaktır. İkinci olarak, kapitalizmin farklı cinsiyetleri nasıl farklı düzeylerde etkilediği ve toplumdaki natrans heteroseksüel erkekler haricinde kalan bireylerin yoksulluğa nasıl daha fazla maruz kaldığı incelenecektir. Üçüncü olarak, regl yoksulluğu kavramından bahsedilecek ve farklı ülkelerden ve geleneklerden insanların yaşadığı deneyimler kültürel bağlamda aktarılacaktır. Dördüncü bölüm olan sonuç bölümünde ise regl tabusu ve regl yoksulluğu ile mücadelede atılabilecek adımlardan bahsedilerek çalışma sonlandırılacaktır.

Turkey and France’s Strategic Battle on Libya

Turkey and France’s Strategic Battle on Libya

 • Araştırma Yazıları
 • 18 Ağustos 2021 Çarşamba
 • 0
 • Okunma : 5353

Libya yıllardır bitmeyen bir savaşa ev sahipliği yapıyor. Bu iç savaş geride savaşta yıkılmış bir ülke binlerce ölü bıraktı. Bir sürü ülke kendi politik çıkarları için bu çatışmada direkt ya da direkt olmayarak yer alıyor. İki NATO üyesi olan Fransa ve Türkiye, Libya meselesinde farklı perspektiflere ve amaçlara sahip. Bu çalışma bu ülkelerin Libya ile olan tarihlerini ve kendi çıkarlarını hesaba katarak, bu meselede takındıkları tutumu inceledi. Bu anlaşmazlığı daha geniş çerçeveli anlamak ve analiz etmek için üç farklı dilde literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışma Libya Savaşı konusunu Fransa Türkiye ilişkileri bağlamında ele almayı hedeflemektedir.

Cyprus Conflict and European Union: Turkey’s Approach to Cyprus Conflict and Role of the European Union

Cyprus Conflict and European Union: Turkey’s Approach to Cyprus Conflict and Role of the European Union

 • Araştırma Yazıları
 • 17 Ağustos 2021 Salı
 • 0
 • Okunma : 5544

This paper examines the Cyprus Conflict with Turkey’s, Greece’s, and European Union’s perspectives. It focuses on Turkey’s approaches and efforts to solve the Cyprus Conflict and justifications for the Cyprus Peace Operation. The background and causes of the Cyprus Conflict have been explained in detail in order to clarify the issue. Further, the incidents such as Bloody Christmas and Annan Plan, political aims such as Taksim and Enosis have been remarked as important milestones in the history of Cyprus. The conflict has been explained by including both the perspectives of Greece and Turkey in order to make this paper impartial.

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Kavramı

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Kavramı

 • Araştırma Yazıları
 • 05 Ağustos 2021 Perşembe
 • 0
 • Okunma : 1977

Medeni Kanun; 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğinden beri şahısların doğumundan ölümüne kadar ki ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlar dinamik yapıdalardır; toplumun ihtiyacına göre yetkili organ tarafından değiştirilirler. Değişen dönemler sonucunda, Medeni Kanun’da yeniliklere uyacak şekilde yeniden düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda, yeniliklere ayak uydurmak amacıyla en son düzenlenen yeni kanun 2002’de kabul edilmiştir. 2002 kanununun maddeleri, eşitlik ve genellik ilkesi temel alınarak bu çerçeve içerisinde düzenlemeye alınmıştır. Yeni kanun ile eski kanun karşılaştırılmaya alındığı zaman; ortaya özellikle kadın-erkek eşitliğini sağlama konusunda yol kat edildiği çıksa da tam anlamıyla eşitliğin henüz hem kanun boyutunda hem de kanunları uygulama boyutunda söz konusu olmadığı açıktır. Bu ayrımcılığın ve kanundaki boşlukların kadınların yanında özellikle LGBT bireyleri için söz konusu olduğu söylenebilir. Eşitlik ve genellik ilkesinin özünde yer aldığı bir kanunda böylesine büyük açıkların bulunması söz edilen ilkelerin tam olarak benimsenemediklerinin en büyük kanıtıdır.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NÜN İKİ UCU : POLONYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NÜN İKİ UCU : POLONYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

 • Araştırma Yazıları
 • 02 Ağustos 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 6696

Bu yazı, dünyanın birçok yerinde düzenlenen Onur Yürüyüşleri kapsamında dikkat çeken iki ülke olarak; Polonya ve Türkiye üzerine mercek tutulup yaşanılan olayları aktarmayı hedeflemiştir. Cinsiyet eşitliği ve LGBTİ haklarını savunmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüşlerde nihai hedef özgürlüklerini savunmak ve aynı zamanda bireylerin seslerini duyurabilmesini sağlamaktır. LGBTİ bireylere nefret söylemi, karşı hareketler ve bu hareketler doğrultusunda yaşanan olumsuz durumlar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yazı, Türkiye ve Polonya’da düzenlenen Onur Yürüyüşlerini ve bu yürüyüşlerin sonuçlarını iki ülkeyi karşılaştırarak anlatmayı hedeflemiştir.

BİR ASİMİLASYON POLİTİKASI: PATANİLİ MÜSLÜMANLAR

BİR ASİMİLASYON POLİTİKASI: PATANİLİ MÜSLÜMANLAR

 • Araştırma Yazıları
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 1323

Tıpkı diğer İslam coğrafyaları gibi, Güney Asya’da kendi halinde, küçükçe bir bölge olan Patani’nin bir İslam coğrafyası olarak bu nefretten nasibini nasıl aldığı sorgusu eşliğinde, yaşadıkları topraklarda yalnızca farklı bir görüşü benimseyen bir azınlık olmalarından ötürü Tayland Krallığı’nca yapılan etnik ayrımcılık ve asimilasyon politikaları bu araştırmanın ana konusu olarak belirlenmiştir. Geçmişten günümüze süre gelen ve hala güncelliğini koruyan bir sorun olarak detaylıca irdelenmiştir. Diplomasi Çalışmaları Stajyeri- Saadet Kara`nın kaleminden...

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN RUS DIŞ POLİTİKASI

GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN RUS DIŞ POLİTİKASI

 • Araştırma Yazıları
 • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
 • 0
 • Okunma : 964

Günümüz dünyasında artık birçok küresel problemle ilgilenmemiz gerekiyor, güvenlik sorunsalı da bu konulardan en önemlisidir. Bu güvenlik problemi uluslararası ilişkiler disiplininin en önemli aktörü olan devletler içinde en önemli sorundur. Özellikle nükleer ve kitle imha silahlarının artması ve terör faaliyetlerinin bireysele kadar inmesi ile de güvenlikleştirme kavramı ortaya çıktı ve devletler varlıkları için tehdit olarak gördükleri her olgu ve oluşum için güvenlikleştirme uygulamaya başladı. Rusya da günümüz dünyasında gelişmişlik bakımından üst düzey devletlerden birisi olduğundan kendi varlığı için sorun gördüğü konularda aşırı reaksiyonlar vermiştir. Mesela Ukrayna ve Suriye krizi en önemli örneklerindendir. Bu çalışmada da güvenlikleştirme teorisi nedir ve bunun Rusya’nın dış politikasındaki etkisi nasıl olmuştur onu anlatmaya çalıştım.