Uluslararası Hukuk

Program, Uluslararası Toplumun Özellikleri, Uluslararası Hukukta Kişilik, Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Ayrımı, Uluslararası Hukukun Varlığı Sorunu ve Bağlayıcılığı, Uluslararası Hukukun Kaynakları, Andlaşmalar Hukuku, Uluslararası Teamül Hukuku, Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri, Uluslararası Hukukun Kişileri, Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları, Kara Ülkesi, Deniz Ülkesi, Hava ve Uzay Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları Örnek Olaylar, Örnek Davalar ve Pratik Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.