Terörizm Çalışmaları

Bu staj programı, yakın geçmişten itibaren özellikle akademik alanda son derece popüler hale gelen, ayrıca ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehditlerin başında yer alan terörizm olgusuna bir giriş niteliği taşımaktadır. Terörizm, belirli bir siyasi hedefe ulaşmak için terör eylemlerinin sistemli, organize ve sürekli olarak kullanıldığı gayriinsani bir şiddet stratejisine işaret etmekte, kayda geçen ilk örneklerine baktığımızda ise yüzlerce senelik bir tecrübeye sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu staj programı kapsamında, terörizm stratejisini kavramsal ve tarihsel bir çerçeve ile inceleyip, söz konusu olgunun unsurlarını, türlerini, evrimini, nedenlerini ve terörizmle mücadele anlayışını örnek olaylar-örgütler temelinde irdeleyeceğiz.