Güvenlik ve Terörizm Araştırmaları

Bu staj programı, güvenlik-savaş-terörizm üçgenine bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda bireyin en temel ihtiyaçlarından biri olan ve tarihin ilk dönemlerinden itibaren önemini koruyan güvenlik olgusu öncelikle kavramsal boyutta ele alınacak ve geçirdiği dönüşümler ortaya konacaktır. Ardından güvenliğin antitezi olarak kabul edilen şiddet olgusu ve savaş eylemi kavramsal ve evrimsel şekilde incelenecek, savaş türlerine ışık tutulacaktır. Yeni nesil savaş tartışmaları ve bileşenleri irdelendikten sonra ise asimetrik savaş olgusu ve onun özel bir enstrümanı olan terörizm stratejisine geçiş yapılacaktır. Terörizm, kavramsal ve tarihsel bir çerçeve ile incelenecek; unsurları, türleri, dönüşümü, nedenleri ve terörizmle mücadele anlayışı, örnek olaylar-örgütler temelinde analiz edilecektir.

Stajyer Yorumları

Güvenlik ve Terörizm Araştırmaları programımızı deneyimleyen stajyerlerimizden gelen değerlendirmeleri görüntüleyin.