Orta Doğu Çalışmaları

Programda, tarih boyunca ve günümüzde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız etnik gruba sahip, içinde farklı dini inanışların yaşadığı en zengin coğrafyalardan biri olan Orta Doğu Bölgesi'nin oluşumu, sınırları, siyasi tarihi, jeopolitiği, çatışma noktaları ele alınacaktır. Eğitim ile birlikte en karmaşık ve stabil olmayan bölgelerden biri olan Orta Doğu hakkında temel bilgileri pekiştirmek, bölgedeki küresel aktörlerin ve örgütlerin önemini kavramak, çatışmaların nedenlerini kavramak ve bütün bunlara paralel olarak bölgenin gelecekteki konumu analiz edilerek katılımcıların bu konuda kendilerini geliştirmeleri hedeflenecektir.

Stajyer Yorumları

Orta Doğu Çalışmaları programımızı deneyimleyen stajyerlerimizden gelen değerlendirmeleri görüntüleyin.