Göç Hukuku: Değişen Statülere Göre Temel Haklar ve Yükümlülükler

Göçmen terimi içeriğine bakılmaksızın zorunlu veya gönüllü tüm hareketlilikleri kapsamak için kullanılmaktadır. Halbuki genel bir şemsiye terim olarak kullandığımız göçmenler içerisinde sığınma arayanlar, mülteciler, geçici koruma altındakiler, emek göçü ve beyin göçü gibi pek çok alt kategori bulunmaktadır. Bu kimselerin bir kısmı öncelikli olarak uluslararası hukukun koruması altında iken özellikle emek göçü kapsamında bir ülkeden diğerine gidenlerin statüleri hedef ülkenin iç hukuku tarafından düzenlenmektedir. Bu modülde bir şemsiye terim olarak kullanılan göç kavramının alt kategorileri ele alınacak ve bunların hukuki anlamları değerlendirilecektir. Farklı göçmen statülerinin hukuki sınırları çizildikten sonra bu statülere uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku bakımından tanınan temel haklar incelenecektir.

Stajyer Yorumları

Göç Hukuku: Değişen Statülere Göre Temel Haklar ve Yükümlülükler programımızı deneyimleyen stajyerlerimizden gelen değerlendirmeleri görüntüleyin.