Göç Çalışmaları

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte kavramsallaştırılması ve teorik çerçeveye oturtulması 19 yy ve sonrasına işaret etmektedir. Göç çalışmaları ülkemizde özellikle Suriye kriziyle birlikte çok daha popüler hale gelmiştir. Göçle ilgili temel anlaşmaları, kavramları ve teorileri ele alarak katılımcılar için göç ve göç çalışmalarına giriş yapmayı hedeflemektedir. Program sonucunda katılımcıların;

-Göç nedir ve neden önemlidir?

-Temel göç teorileri nelerdir?

-Göçmen, sığınmacı ve mülteci kimdir?

-Düzensiz göç nedir?

-Küreselleşme ve Göç İlişkisi nedir?

-Kalkınma ve Göç ilişkisi nedir? Sorularına temel cevapları verebilmeleri beklenmektedir.

Stajyer Yorumları

Göç Çalışmaları programımızı deneyimleyen stajyerlerimizden gelen değerlendirmeleri görüntüleyin.