Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk

Program, Uluslararası Toplumun Özellikleri, Uluslararası Hukukta Kişilik, Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Ayrımı, Uluslararası Hukukun Varlığı Sorunu ve Bağlayıcılığı, Uluslararası Hukukun Kaynakları, Andlaşmalar Hukuku, Uluslararası Teamül Hukuku, Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri, Uluslararası Hukukun Kişileri, Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları, Kara Ülkesi, Deniz Ülkesi, Hava ve Uzay Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları Örnek Olaylar, Örnek Davalar ve Pratik Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

  • Genel Bakış
  • Zaman Çizelgesi
  • Stajyer Değerlendirmeleri
Uluslararası Hukuk

Program, Uluslararası Toplumun Özellikleri, Uluslararası Hukukta Kişilik, Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Ayrımı, Uluslararası Hukukun Varlığı Sorunu ve Bağlayıcılığı, Uluslararası Hukukun Kaynakları, Andlaşmalar Hukuku, Uluslararası Teamül Hukuku, Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri, Uluslararası Hukukun Kişileri, Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları, Kara Ülkesi, Deniz Ülkesi, Hava ve Uzay Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları Örnek Olaylar, Örnek Davalar ve Pratik Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.


Program Detayları

Uluslararası Hukuk programına ait detaylar.

  • Program Başvuru 05 Ağustos 2022 Cuma
  • Program Başvuru Bitiş 25 Ağustos 2022 Perşembe

  • Program Değerlendirme Başlangıç 05 Ağustos 2022 Cuma
  • Program Değerlendirme Bitiş 25 Ağustos 2022 Perşembe

  • Program Başlangıç 01 Eylül 2022 Perşembe
  • Program Bitiş 28 Eylül 2022 Çarşamba
  • Perşembe 19.00-22.00