İstihbarat Çalışmaları
İstihbarat Çalışmaları

Bu staj programı, dünyanın en eski mesleklerinden birini oluşturan ve kısaca “malumat”, “haber alma”, anlamlarına gelen istihbarat kavramına ve faaliyetlerine bir giriş niteliği taşımaktadır. Gizlilik ve ketumiyet prensipleri hasebiyle özellikle bizim toplumumuzda; korkulan, yanlış anlaşılan ve James Bond filmleri ile özdeşleştirilen istihbarat faaliyetleri, yaygınlaşan çalışmalar ve programlar ile akademik bir uğraş sahası haline gelmektedir. Çünkü istihbarat araştırmaları, yalnızca gizli servisler ve askeri karar alıcılar tarafından değil, üniversiteler, düşünce kuruluşları ve sivil uzmanların da dâhil olduğu müşterek bir koordinasyona işaret etmektedir. Bu staj kapsamında istihbarat olgusunu kavramsal ve tarihsel bir perspektif ile inceleyip, söz konusu olgunun üretim sürecini, ilkelerini, türlerini ve faaliyet alanlarını irdeleyeceğiz. 

  • Genel Bakış
  • Zaman Çizelgesi
  • Stajyer Değerlendirmeleri
İstihbarat Çalışmaları

Bu staj programı, dünyanın en eski mesleklerinden birini oluşturan ve kısaca “malumat”, “haber alma”, anlamlarına gelen istihbarat kavramına ve faaliyetlerine bir giriş niteliği taşımaktadır. Gizlilik ve ketumiyet prensipleri hasebiyle özellikle bizim toplumumuzda; korkulan, yanlış anlaşılan ve James Bond filmleri ile özdeşleştirilen istihbarat faaliyetleri, yaygınlaşan çalışmalar ve programlar ile akademik bir uğraş sahası haline gelmektedir. Çünkü istihbarat araştırmaları, yalnızca gizli servisler ve askeri karar alıcılar tarafından değil, üniversiteler, düşünce kuruluşları ve sivil uzmanların da dâhil olduğu müşterek bir koordinasyona işaret etmektedir. Bu staj kapsamında istihbarat olgusunu kavramsal ve tarihsel bir perspektif ile inceleyip, söz konusu olgunun üretim sürecini, ilkelerini, türlerini ve faaliyet alanlarını irdeleyeceğiz. 


Program Detayları

İstihbarat Çalışmaları programına ait detaylar.

  • Program Başvuru 28 Ağustos 2022 Pazar
  • Program Başvuru Bitiş 28 Eylül 2022 Çarşamba

  • Program Değerlendirme Başlangıç 28 Ağustos 2022 Pazar
  • Program Değerlendirme Bitiş 29 Eylül 2022 Perşembe

  • Program Başlangıç 29 Eylül 2022 Perşembe
  • Program Bitiş 28 Ekim 2022 Cuma
  • Pazartesi 19.00-22.00